Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy
Przedsięwzięcia podjęte w klasie w I półroczu/ II półroczu VI.. Po załatwieniu spraw porządkowych na posiedzeniu rady powinny zostać przedstawione wyniki klasyfikacji śródrocznej.. Sprawozdanie wychowawcy klas I-II I. w roku szkolnym 2017/2018 Sprawozdanie z działalności szkoły za I okres roku szkolnego 2016/2017 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2016/2017 dla szkoły podstawowej Wzór .Poniżej prezentujemy dokument wypracowany na warsztatach nauczycieli "Analiza raportu z .. ARKUSZ SPRAWOZDAWCZY WYCHOWAWCY KLASY Author: LO I Last modified by: Administrator Created Date: 6/16/2005 10:20:00 AM Company: Biblioteka Other titles: ARKUSZ SPRAWOZDAWCZY WYCHOWAWCY KLASY .Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy za I półrocze.. Klasa Wychowawca Ogółem uczniów w klasie: chłopców: dziewcząt: Średnia % frekwencji: % Ilość uczniów nieklasyfikowanych (imiennie, przedmiot, przyczyna) : Uczniowie zwolnieni z zajęć (imiennie, przedmiot, podstawa zwolnienia): .V.. Klasa III liczy 10 uczniów.. PODSUMOWANIE ZADAŃ WYCHOWAWCY KLASY ( realizacja zadań ujętych w programie wychowawczym, programie profilaktyki, koncepcji pracy szkoły) - BARDZO WAŻNE ZADANIE WYCHOWAWCY - ZADANIA PODEJMOWANE W KLASIE A NIE OGOLNIE PRZEZ SZKOŁĘ.ARKUSZ EWALUACYJNY DOTYCZĄCY PRACY WYCHOWAWCY KLASOWEGO Bardzo proszę Panią/Pana o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań..

Dodatkowy arkusz dla wychowawcy klasy.

Powrót.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. .Plik Arkusz sprawozdawczy dla nauczyciela na radę pedagogiczną semestr drugi.docx na koncie użytkownika Gasjdgasdajd • folder 2011-2012 • Data dodania: 26 lut 2013Arkusz „klasyfikacja śródroczna" - wydruk z dziennika elektronicznego klasy.. Ruch uczniów w trakcie roku szkolnego Ogół uczniów na dzień 1 IX - 5 Uczniowie przybyli do klasy po 1 IX - 2 Tomasz Siennicki, Kacper Milczarek Uczniowie, którzy odeszli po 1 IX - 0 Ogółem liczba uczniów w klasie w dniu klasyfikacji: 7 II.Sprawozdania na radę klasyfikacyjną 16.06.2014 anna-krause Odsłony: 10161 Sprawozdanie wychowawcy zerówki.. Wnioski posłużą do usprawnienia pracy.. Spędzają wspólnie czas na .Przedsięwzięcia podjęte w klasie w I półroczu/ II półroczu VII.. 1.Dokumenty sprawozdawcze dla nauczycieli Dokumenty na klasyfikację - podsumowanie I semestru roku szkolnego (w kartach należy uzupełnić bieżący rok szkolny) Wychowawcy: klasy VIII (karty klasyfikacyjne) klasy VII (karty klasyfikacyjne) klasy VI (karty klasyfikacyjne) .. Wychowawca ……………………………………… Liczba osób w .sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji śródrocznej uczniów wzór Author: eko-tur Created Date: 1/9/2014 9:33:33 AM Keywords () .Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców..

Autor: Dodatkowy arkusz dla wychowawcy klasy.

PODSUMOWANIE ZADAŃ WYCHOWAWCY KLASY ( realizacja zadań ujętych w programie wychowawczym, programie profilaktyki, koncepcji pracy szkoły) - BARDZO WAŻNE ZADANIE WYCHOWAWCY - ZADANIA PODEJMOWANE W KLASIE, A NIE OGÓLNIE PRZEZ SZKOŁĘ.podpis wychowawcy klasy.. Ankieta jest anonimowa, jej celem jest weryfikacja jakości oddziaływań wychowawczych w naszej klasie.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Sprawozdanie wychowawcy klas IV-VIZespół Szkół nr 1 w Jodłowej, 39-225 Jodłowa 5, tel.. Informacja o klasie: Stan klasy na pocz. roku szkolnego Stan klasy w dniu klasyfikacji Ilość uczniów .. podpis wychowawcy.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany miesięczne.Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. Rok szkolny 2015/2016.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docKlasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek..

(14) 683 30 49Arkusz sprawozdawczy semestr I.

Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów?. Ruch uczniów w trakcie roku szkolnego Ogół uczniów na dzień 1 IX - 5 Uczniowie przybyli do klasy po 1 IX - 2 Tomasz Siennicki, Kacper Milczarek Uczniowie, którzy odeszli po 1 IX - 0 Ogółem liczba uczniów w klasie w dniu klasyfikacji: 7 II.Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy Klasy I - III SP Klasa Wychowawca Ogółem uczniów w klasie: chłopców: dziewcząt: Średnia % frekwencji: % Uczniowie wyróżniający się w nauce (imiennie): Uczniowie zwolnieni z zajęć (imiennie, przedmiot, podstawa zwolnienia): Charakterystyka klasy (mocne i słabe strony, sukcesy, problemy .ARKUSZ SPRAWOZDAWCZY WYCHOWAWCY .. II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2018/2019.. Nazwisko i imię wychowawcy: Klasa: REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO Jaka jest średnia frekwencja w klasie Nazwisko i Imię ucznia, który ma 100% obecności na zajęciach Nazwiska uczniów wagarujących, którzy otrzymali upomnienieArkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy Klasy IV - VI SP i I - III Gim.. Klasa I Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.. Arkusz analizy pracy własnej .Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8..

Podpis wychowawcy:.....Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy za I półrocze.

Dziękuję.. Proszę o szczere odpowiedzi.. Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.. Następny.. gen. Mariusza ZaruskiegoWpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. W tym celu obecni na posiedzeniu wychowawcy klas powinni zaprezentować:ARKUSZ SPRAWOZDAWCZY Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ KLASY V SP ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2015/16 (wych.. 11/16 Drukowanie arkuszy ocen Arkusze ocen może wydrukować wychowawca w module Dziennik lub sekretarz szkoły w module Sekre-tariat.. W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. Created Date: 1/1/2018 9:17:11 PM .ARKUSZ SPRAWOZDAWCZY Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ KLASY V SP ZA ROK SZKOLNY 2015/16 (wych.. Data publikacji: 8 stycznia 2020 r. Poleć znajomemu.. ARKUSZ SPRAWOZDAWCZY KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ W KLASACH IV- VIII W ROKU SZKOLNYM 2019/2020.. ARKUSZ SPRAWOZDAWCZY KLASYFIKACJI SEMESTRALNEJ W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ .. Poprzedni.. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 .Strona główna / Dokumenty / Sprawozdania i raporty / Dodatkowy arkusz dla wychowawcy klasy .. Ewentualne uzasadnienie ocen nagannych z zachowania i niedostatecznych z przedmiotów nauczania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt