Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 14 jednym wyrazem
Uzupełnij .. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna.. W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden .Wykorzystując wyrazy podane drukowanymi literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (9.1.-9.4.).. ).Wykorzystując wyrazy podane WIELKIMI literami, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego (1.-4.).. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). 5 Przeczytaj pary zdań.. Z makolągwą żyję w zgodzie, w kącie też mnie spotkasz co dzień.. The photo shows two boys who are walking together in the school corridor.Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę 1-10 jednym wyrazem This is a photo of a Family on a beach Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Język angielski/Przyjrzyj się ilustracji i uzupełnij opis.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywania wyrazów.. Ilustracja w załączniku.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów..

Przeczytaj opis ilustracji.

2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. W każdą lukę można wpisaćPrzeczytaj opis ilustracji.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz .. Ma mnie trąba, wąż i łąka, ale nie ma mnie biedronka.. Uzupełnij opis ilustracji w każdą lukę wpisz jeden wyraz tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilus… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji.. SŁOWNICTWO.. Przeczytaj opis ilustracji.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język angielski Zadania i rozwiązania: Język angielski.. Kto powie?. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.2 DOM.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.. 2009-10-03 18:48:34Przeczytaj opis ilustracji.. This room is quite big.Dom mikołajka 21.10.2020 o 14:55 rozwiązań: 0 linu2456 Języki obce Zamień zdania według wzoru znajdującego się niżej 21.10.2020 o 14:31 rozwiązań: 0 Inutsukihan Przyroda Odpowiedz na pytania zawarte w filmie (film w opisie) 21.10.2020 o 13:38 rozwiązań: 0Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście..

Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.)

jednym wyrazem z ramki, przekształcając go w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język niemiecki Zadania i rozwiązania: Język niemiecki.. Nauka drugiego języka obcego to super stymulacja dla mózgu, który zaczyna działać na pełnych obrotach, pozwalając nam nie tylko na szybsze przyswajanie wiedzy językowej.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44 Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz .. Odnajdziesz mnie też w dąbrowie.. Kąkol z bąkiem też mnie mają.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Zdecydowana większość z nas wie, że nauka języków jest kluczem do sukcesu w teraźniejszym świecie.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?.

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.)

Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Czym ja jestem?. Napisz je z pamięci.. The boy on the left isZnasz odpowiedź na pytanie: Przeczytaj tekst i uzupełnij go, w każdą lukę wpisując z ramki jeden wyraz w odpowiedniej formie.. 2011-11-13 17:36:48; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij lukę wpisując w wykropkowane miejsca odpowiedni związek.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Ma mnie wielbłąd oraz pająk.. Uzupełnij krzyżówkę, wpisując czasowniki o znaczeniu przeciwnym do słów ponumerowanych 1-8.. 2018-11-10 12:15:46; Przeczytaj tekst i wpisz w luki czasowniki w odpowiedniej .Uzupełnij tekst z wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie, używając czasu past simple lub past continuous.Przeczytaj tekst.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki?. 2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..

W każdą lukę (1-7) należy wstawić tylko jeden wyraz.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. 2011-11-13 17:36:481 Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.2 Przeczytaj opis zdjęcia i wybierz właściwe wyrazy.. Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. Kliknij i odpowiedz.ZADANIE 9 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Podkreśl wyrazy z „ą".. Przeczytaj wiersz.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę, tak aby .. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym wyrazem z ramki we .Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44 Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. W każdą lukę możesz wpisaćPrzeczytaj teksty na temat trzech wynalazków (A-C) oraz zdania 8.1-8.4.. Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.). Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (13.1 - 13.4) jednym wyrazem tak, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt