Konspekt zajęć korekcyjnokompensacyjnych z matematyki klasa 1
Jeżeli ktoś wykłada, że konspekt ma się składać z części; "co powie nauczyciel" oraz "co może odpowiedzieć uczeń" i mieć kilka stron, uciekajcie od takiego dydaktyka, ponieważ tego typu przestarzałe podejście niewiele ma wspólnego z prawdziwym konspektem, jaki .Kinga Lasoń Agata Kostrzewska KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO - WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW KLAS 0 - 1 „Kolorowe kredki" - ćwiczenia doskonalące podstawowe procesy myślowe.. - Rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia.Konspekt zajęć rewalidacyjnych realizowanych z uczniem klasy I z autyzmem Temat: Usprawnianie funkcji poznawczych i motorycznych.. Zapoznaj uczniów z celami zajęć w języku zrozumiałym dla ucznia.. Biała Rawska.. Cele terapeutyczneKonspekt zajęć rewalidacyjnych dla dziecka z przedszkola „0" Temat: Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz chwytu szczypcowego.. Doskonalenie liczenia w zakresie 6.. Wigilia w naszej klasie - scenariusz spotkania wigilijnego.. // Wszystko dla Szkoły.. Scenariusz zabawy logopedycznej "Wchodzi kotek po drabinie" Alina Cielecka.. Ćwiczenie 2 „Sałatka literowa" Zadaniem uczniów jest tak przestawić podane litery, by .Celem nadrzędnym zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości..

2.Zapoznanie uczniów z tematyką zajęć.

Wirtualny spacer po SP58.. Język niemiecki.. Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, Warszawa 1994.. Skrzypiec W., Ćwiczenia gramatyczno - ortograficzne i stylistyczne w klasach I - III, Warszawa 1992.Przebieg zajęć : 1.. Imię i nazwisko prowadzącego: Katarzyna Pawłowska Czas trwania: 1 godzina lekcyjna Cele ogólne: Usprawnianie koordynacji… Zobacz więcejRekrutacja do klasy 1-2020/21.. Dokument obejmuje: część mobilizująco-organizacyjną, część intensywnej pracy korekcyjno-kompensacyjnej, cz… ćwiczenia Przebieg .. Stymulowanie funkcji poznawczych w tym: spostrzegawczości, myślenia, uwagi oraz pamięci.. 3.Zgadywanka.. - 2004, nr 3, s. 18-19 Czytanie [Dokument elektroniczny] : program komputerowy.. Cele kształcenia uczeń potrafi: -dokonać podziału tekstu na wyrazy -skoncentrować się na wykonywanym zadaniu -wyszukiwać podobieństwa i różnice na materiale literowym i nieliterowym -rozwiązywać .Środki dydaktyczne: piłeczka, etykietki z liczbami od 1-10, baloniki, mazaki, figury geometryczne z zapisanymi działaniami na odejmowanie i dodawanie w zakresie 10, kartoniki z liczbami od zera do 10, karty pracy Wiek uczestników: uczniowie klasy I Przebieg zajęć Część wstępna (wprowadzająca): 1..

Ustne układanie prostych zadań.1 Konspekt lekcji matematyki kl. II.

Cele dydaktyczne: - doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego - kształcenie logicznego myślenia - porządkowanie liczb w kolejności rosnącej i malejącej - doskonalenie techniki biegłego liczenia w .SCENARIUSZ ZAJĘĆ KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNYCH .. RODZAJ ĆWICZENIA CEL ĆWICZENIA OPIS ĆWICZENIA ŚRODKI DYDAKTYCZNE Wprowadzające ćwiczenie ruchowe Doskonalenie percepcji słuchowej, ćwiczenie rytmu Dziecko wsłuchuje się w piosenkę i klaszcząc wystukuje rytm.Czepek, Teresa Konspekt zajęć z terapii językowej dla uczniów klasy II z trudnościami w czytaniu i pisaniu / Teresa Czepek.. I Cele ogólne: - Doskonalenie techniki rachunkowej.. z „rz" po spółgłoskach.. Konspekt zajęć matematycznych dla klasy III - Gry i zabawy w matematycznym zoo - L. Domańska Konspekt zajęć informatycznych dla klasy V -Graficzne prezentowanie danych w arkuszu kalkulacyjnym - A. Mielcarek Konspekt lekcji matematyki w klasie 4 - Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie - A .Program „Z matematyką za pan brat" jest programem edukacyjnym realizowanym 1 x w tygodniu w ramach dodatkowych zajęć dla chętnych uczniów klasy II zainteresowanych matematyką, lubiących zabawy z matematyką.2.Temat zajęć: Zajęcia z dzieckiem dyslektycznym - trening z „ó" wymiennym i niewymiennym..

Miejsce realizacji zajęć: klasa szkolna.

3.Czas realizacji: 60 min.. Czas trwania zajęć: 45 minutMicorek M., Materiały pomocnicze do zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z dziećmi sześcio - siedmioletnimi, Bielsko - Biała 1995.. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Program pedagoga Szkoły Podstawowej nr 58 .Lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej z oprogramowaniem Flow!Works Pro V2.0:.. mgr Anna Wysocka.. Rodzaj ćwiczenia Cel .. Dzieci siadaj¹ w krêgu i przekazuj¹ sobie pi³kê.. Plastyka.. Zabawa „Witam wszystkich".Środki dydaktyczne: kartoniki z cyframi od 1 do20, obrazki z działaniami i wynikami, kredki, 2 talie kart, pionki, kostka, zestaw kart z działaniami matematycznymi i wynikami, kartki z narysowanymi liczbami.. Wylosowana liczba oznacza zespół do którego przynależą.rewalidacja indywidualna • pliki użytkownika magda.wer przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Zestaw ćwiczeń rewalidacyjnych.doc, Scnariusz zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.docKonspekt zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla kl. 3.. Matematyka.. Zadaj uczniom przygotowanie rebusu, którego hasłem niech będzie dowolna cyfra.z matematyki „Zrozumiec matematykę" Klasa V Opracowanie merytoryczne „ AU " ustyna Wiśniewska..

Przebieg zajęć: 1.Powitanie.

Podział klasy na zespoły: Uczniowie losują kartoniki z liczbami od 1-5.. Obowiązek szkolny .. Grupa wiekowa: 13 - 16 lat.. Rozwijanie wyobraźni i możliwości motorycznych ucznia.. programu edukacyjnego „Liczę z Reksiem".. Spis treści SCENARIUSZE ZAJĘĆ Z MATEMATYKI „ZROZUMIEĆ MATEMATYK .. Licencja wielostanowiskowa.Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Płocku" Numer projektu: RPMA.10.01.01-14-7263/16 Konspekt zajęć wyrównawczych z matematyki dla uczniów klasy 5 Szkoły Podstawowej (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim) Temat: W krainie figur geometrycznych.. Mirosław Malinowski, Janina Pietrzak.. 2) „Imiona i pi³ka".. SCENARIUSZ ZAJĘĆ: ŚCIĄGA Z KĄTÓW (1 H) .1.. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) ; 12 cm.. Ka¿-1 Konspekt do zajęć korekcyjno kompensacyjnych kl. IV- VI Zespół Szkół we Wręczycy Wielkiej Szkoła Podstawowa 1.Temat: Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową.. W KLASIE III.. Tematyka zajęć: Rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: prostokąta, kwadratu, trójkąta i koła.1 Mgr Mariola Stankiewicz Szkoła Podstawowa nr 1 im.. Czas trwania: 1 godzina lekcyjna.. Cele: umiejętność radzenia sobie z trudnościami w czytaniu i pisaniu, opanowanie zasad ortograficznych, trening ortograficzny z „ó",PRACA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA • pliki użytkownika renata.misia przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.doc, Plan pracy korekcyjno kompensacyjnej z dziećmi 4 l.(1).docKonspekt lekcji to bardzo ważny dokument, szczególnie dla początkującego nauczyciela lub studenta na praktykach.. Możesz wybrać jeden projekt z różnych dziedzin nauki m.in. z nowych technologii, przyrody, matematyki, sztuki,przedsiębiorczości i techniki.Składniki odżywcze - konspekt zajęć koła ekologicznego.. Jedno z dzieci wybiera kartonik z dowolną .Scenariusz zajęć z matematyki dla klasy pierwszej z wykorzystaniem.. Wrocław.. 1) Prowadz¹cy wita siê z dzieæmi: „witam siê z waszymi g³ówkami" ,dzieci kiwaj¹ g³ówkami na dzieñ dobry, „witam siê z nó¿kami", dzieci tupi¹ nó¿kami, „witam siê z r¹czkami", dzieci klaszcz¹ w rêce i machaj¹ w górze rêkami.. Informator dla rodziców.. Gniezno.zapoznanie z przebiegiem zajęć, praca z uczniami, Ćwiczenie 1 „Ukryte słowa" Prowadzący rozdaje karty pracy .Uczniowie otrzymują kartki ze zdaniami, w których trzeba odnaleźć i podkreślić ukryte wyrazy owoców, warzyw i roślin.. Temat lekcji: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.. Cele ogólne.. Wylosuj ucznia do przypomnienia, czym są cyfry.. Ośrodek tematyczny: Uczę się bezpiecznie poruszać po drogach.. Zimowe zabawy z bałwankiem..Komentarze

Brak komentarzy.