Pan tadeusz karta pracy odpowiedzi
WSTĘP.. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 wyrazów.. Opis wschodu słońca (księga II)- tekst „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza - karta pracy (zasiadanie do stołu i powrót ze spaceru) - „Słownik języka polskiego" pod red. Mieczysława Szymczaka - płyta CD z filmem „Pan Tadeusz" w reżyserii Andrzeja Wajdy - komputer z dostępem do Internetu i rzutnik multimedialny Metody pracy:7.. Na zakończenie polowania Wojski zagrał na: a)cymbałach, b .Uczniowie otrzymują karty pracy, zostają podzieleni na 5 grup, a następnie poinformowani o treści zadania; każda z grup dokonuje analizy porównawczej „Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i obrazu filmowego Andrzeja Wajdy pod względem kompozycji, narracji, środków wyrazu i gatunków oraz głównych wątków - czas pracy ok. 5 minut.- ćw.. Temat lekcji: Koncert Wojskiego - fragment „Pana Tadeusza".. Proszę o to, by uczniowie wskazali w tekście fragment wskazujący zalety grzybów niejadalnych.. Gospodarza, gdy prace skończywszy rolnicze, Na spoczynek powraca.. Już krąg promienistyTemat: Świat szlachecki w „Panu Tadeuszu" 1.. Bohaterowie "Pana Tadeusza" - Krzyżówka typu jolka // odp.. Prosze o szybką odpowiedź !. Lista lektur obowiązkowych: - Charles Dickens, Opowieść wigilijna - Aleksander Fredro .IX.. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie..

...Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz" Lekcje: Karty pracy.

Kto obudził Tadeusza na polowanie?. Odpowiedzi do zadań 4-7, 12, 13, 18, 21 oraz 22 zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach w arkuszu egzaminacyjnym.Dla nauczyciela.. Mickiewicz ukazuje wszystkie warstwy szlachty ± od najbogatszej do najbiedniejszej.. Następnie dopisz - tam, gdzie to możliwe -odpowiednie nazwiska bohaterów „Pana Tadeusza".. W każdym wierszu można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź.. Garść informacji o lekturze - Uzupełnianka wyrazowa // odp.. Modele odpowiedzi do testów czytania ze zrozumieniem zamieszczonych w ćwiczeniach Czytamy i interpretujemy, .. Iwona Gałężewska Pan Tadeusz Adama Mickiewiczaodpowiedzi na kartę.. Oczywiście nie opublikuję ich, ponieważ naruszyłabym prawa autorskie, chcę jednak zwrócić Waszą uwagę na 3, które pomogły nam w pracy:Mickiewicz, tworząc Pana Tadeusza, wiedział, że klęska Napoleona przyniosła nieodwracalne zmiany w społeczeństwie polskim - wielu patriotów musiało emigrować, upadły majątki szlacheckie, a dzieci z rodzin szlacheckich nie urządzały już polowań i zajazdów, ale wyjechały do miast, aby rozpocząć studia i pracę.Odpowiedzi do poszczególnych pytań znajdziesz zaraz po zadanym pytaniu.. Została zachowana oryginalna pisownia autora.. We dwunastu księgach wierszem Pan Tadeusz ..

Polecam również testy, które wykorzystałam do pracy z dziećmi.

2.dominikanÓw c. bernaardynÓw 33.uŁÓŻ w kolejnoŚci chronologicznej : a. polowanie na niedŹwiedzia b. kolacja na zamku c. koncert wojskiego na rogu d. gerwazy orgnizuje zajazd e. powrÓt tadeusza ze szkoŁy 1 f. rosjanie w soplicowie g.spowiedŹ jacka soplicy h. bitwa i.zarĘczyny zosi i tadeusza karta odpowiedzi : 1) 1b ; 2a ; 3d ; 4e ; 5c .Zaznacz poprawną odpowiedź, aby przejść do następnego pytania.. Słońce ostatnich kresów nieba dochodziło, Mniej silnie, ale szerzej niż we dnie świeciło, Całe zaczerwienione, jak zdrowe oblicze.. O chłopach słyszymy tylko mimochodem, że kończą pracę wraz z zachodem słońca lub, że bywają w karczmie.. Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz" Format PDF, 176,17 KB .Karta Pracy " Adam Mickiewicz Pan Tadeusz" Błagam o pilną pomoc !. Przeczytaj uważnie tekst, a następnie wykonaj umieszczone pod nim zadania.. KARTA ODPOWIEDZI NR 1.. Wskazujemy funkcję użytych w tekście środków poetyckich.. 1. przypomnij, jakie fragmenty „Pana Tadeusza" już znamyPełny tytuł Pana Tadeusza brzmi: Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie.. W każdym zadaniu poprawna jest zawsze tylko jedna odpowiedź.. Zapiski z lektury.. Narysuj dworek należący do rodu Sopliców oraz jego obejście.. Pan Tadeusz - epopeja narodowa 36 Aleksander Fredro Zemsta Rewia postaci 37 Z Fredrowskiego - na nasze..

Scenariusze lekcji, karty pracy, test diagnozujący, testy ewaluacyjne.

Wyjaśnij, dlaczego młodzieniec, który przyjechał do dworku, nosił imię Tadeusz.. 18165 Obserwuj autora Zobacz profil .. Pan Tadeusz to nie żadne połączenie:) Jest to epika, a dokładniej epopeja .Pan Tadeusz.. Echa wielkich wydarzeń dziejowych 35 Primo loco, czyli na pierwszym miejscu.. Scharakteryzuj krótko rok 1812 na podstawie pierwszych wersów księgi 11.Karty odpowiedzi Zestaw 1-6 - plik pdf.. 163 - 181 Już ostatnie perły gwiazd zamierzchły i na dnie Niebios zgasły, i niebo środkiem czoła bladnie, Prawą skronią złożone na wezgłowiu cieni Jeszcze smagławe, lewą coraz się rumieni; A dalej okrąg jakby powieka szeroka Rozsuwa się i w środku widać białek oka,to jest karta pracy z lektury PAN TADEUSZ do tego trzeba wpisać hasła tak jak ja tam zrobiłem bo tyle wiem daje 20pkt.To są karty TABOO .. zone przez nas życiowe cele.. Zapisz tytuły obrazów, wiszących na ścianach dworku w Soplicowie.. Historia szlachecka we dwunastu księgach wierszem Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwę.. Proszę, aby własnymi słowami określili korzyści, jakie niosą dla lasu i jego mieszkańców te gatunki.Pan Tadeusz A. Mickiewicz Karta pracy dla ZS Atena - C. Nowrotek Pan Tadeusz Adam Mickiewicz Ksiega 11 - Rok 1812 1.. Moc produkowana przez przepływającą tam wodę wynosi średnio 85 Megawatów.Tadeusz klucz oraz bilet od Telimeny otrzymał w: a)świątyni dumania, b)lesie, c)karczmie, d)zamku..

Udzielaj tylu odpowiedzi, o ile jesteś proszony (-na).Historia na kartach Pana Tadeusza.

I jeszcze się do woli nagadać nie mogą.. .Karta pracy nr 1 Kto jest kim w „Panu Tadeuszu .. Przygotuj karty TABOO podanych postaci: .. Autor: .. Myśli i słowa: Część: Wszystkie : Plik zawiera kartę pracy utrwalającą znajomość lektury.. Posługując się słownikiem języka polskiego, wyjaśnij znaczenie podanych tytułów w dawnej Polsce.. Hrabia i Tadeusz na polowaniu zostali zaatakowani przez: a)żubra, b)tura, c)niedźwiedzia, d)wilka.. Stopień trudności testu: b. trudny 1. .. Tadeusz Linkner, Słowiańskie bogi i demony, s. 23-24, cyt. za: Bronisław Trentowski, Żywot św. Ottona .. - Moi panowie - powiedział - omówimy dziś pewną bardzo ważną dla każdego przyszłego studenta umiejętność, której opanowanie jest niezbędne, jeśli nie chce się .Plik zawiera zadania sprawdzające znajomość zagadnień związanych z „Panem Tadeuszem" Adama Mickiewicza wraz z poprawnymi odpowiedziami, punktacją i propozycją ocenyPlik zawiera zadania sprawdzające znajomość zagadnień związanych z „Panem Tadeuszem" Adama Mickiewicza wraz z poprawnymi odpowiedziami, punktacją i propozycją oceny.. 2 - 5, str. 218 - wybierz jedno z ćwiczeń i napisz opowiadanie twórcze; pracę wyślij na maila do 24 marca .. „PAN TADEUSZ" - EPOPEJA NARODOWA.. Klasa I liceum i technikum, część 1 .. Zrozumieć język komedii 39 Spleceni wątkami… 40 „Tych dwóch ludzi - ogień, woda".Pan Tadeusz, ks. XI, w. Pobierz materiały: Karta pracy.. 8 OPOP-00-1812 Układ graficzny .. Pan Tadeusz (całość) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik Juliusz Słowacki, Balladyna Stefan Żeromski, Syzyfowe prace .. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 60 słów.„PAN TADEUSZ" OSTATNI ZAJAZD NA LITWIE .. KARTA PRACY ZAPISKI Z LEKTURY Adam Mickiewicz PAN TADEUSZ 1.. Zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą- np. gdy wybrałeś odpowiedź „A" .Znasz odpowiedź na pytanie: Karta Pracy Adam Mickiewicz Pan Tadeusz Pilnie proszę o pomoc ?. Kliknij i odpowiedz.Dittifoss to potęzny wodospad w północno-wschodniej Islandii.. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstu i tylko własnymi słowami - chyba że w zadaniu polecono inaczej.. "Pan Tadeusz" - to ostatni zajazd na Litwie.Pan Wojski z Tadeuszem idą pod las drogą.. Quiz, który przeglądasz jest częścią serii.. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812.. "Pan Tadeusz" to lektura sugerowana dla uczniów klas 4-6..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt