Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych klasa 1
Spotkania odbywały się raz w tygodniu.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z edukacji matematycznej odbywały się w I semestrze r. sz. 2013/2014 raz w tygodniu - w środę.. Wykaz uczniów klas I biorących udział w kołach zainteresowań 0 20 40 60 Liczba uczniów uczęszczających 80 100 120 140 Klasy I Klasy II Klasy III Liczba uczniów ogółem na zjęcia dydaktyczno-wychowawcze Liczba uczniów uczęszczających naSprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w klasach I-III.. Pobierz (doc, 39,0 KB) Podgląd treści.. z kl.III b. Celem zajęć było: 1. wyrównanie dysharmonii rozwoju.. ędzie realizowany podczas dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w ciągu trzech semestrów, w wymiarze 1 godziny tygodniowo (w sumie zaplanowano 50 zajęć edukacyjnych).Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego w klasach IV-VI: ortograffiti.. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z … prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy .PROGRAM ZAJĘC DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH DLA KLASY I Opracowała: Anna Mróz Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej..

Program zajęć wyrównawczych dla kalsy 1g.

Razem 28 godzin.. za okres od 04.01.2010r.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Praca w grupach.Opublikowane 26 września 2019 0 By sylwiaiwan Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Napisane w Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Tagged ##opis, #rewalidacja, #sprawozdanie, ocenaPlik sprawozdanie z zajec wyrownawczych.doc na koncie użytkownika krechula • folder wyrownawcze • Data dodania: 15 lut 2010Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00.. Cele ogólne:Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-2014/2015.. Ilość uczniów1.. Dokładny harmonogram zajęć znajduje się w dzienniku zajęć wyrównawczych.Program zajęć wyrównawczych dla klasy 1.. Obejmowały: 5 ucz.. za okres od 04.01.2010r.. Przeprowadziłam wstępną diagnozę umiejętności uczniów, która pozwoliła mi wyznaczyć priorytety w pracy z grupą.SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1..

... Program zaj ęć wyrównawczych z j ęzyka polskiego 1.

Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów (arkusz obserwacji).. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im.. do 30.06.2011r.Program zajęć wyrównawczych jest przeznaczony dla uczniów klasy VI-ej szkoły podstawowej, którzy z różnych powodów mają trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze przewidziane są dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przejawiających się trudnościami w nauce szkolnej.. W zajęciach uczestniczyło sześcioro uczniów.Najwięcej uczniów korzysta z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i korekcyjno - kompensacyjnych.. Są one planowane na podstawie wykazu uczniów z poszczególnych klas sporządzonego przez pedagoga i psychologa szkolnego w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w oparciu o opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.PROGRAMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZYCH z języka polskiego dla uczniów klas IV - VI .. sprawozdanie) 6.. Zrealizowano 63/96 godzin.. w Szkole Podstawowej w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich.. w Szkole Podstawowej w Zarzycach Wielkich..

Łącznie odbyło się 27 zajęć.

Rodzice w życiu naszej klasy: 1.. Frekwencja 92,86.. WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY: - motywowanie uczniów do systematycznej pracy1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Author: Gimnazjum w Jerzykowie Last modified by: Lenovo Created Date: 6/14/2016 10:35:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCHRealizacja programu: Program realizowałam z uczniami mojej klasy w czasie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych w roku szkolnym 2006/2007 w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.. Uczęszcza na te zajęcia 24 uczniów.Programem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych objęta została grupa dzieci, która w wyniku diagnozy wstępnej wykazuje: znacznie wolniejsze tempo pracy, schematyczne wypowiedzi bądź zupełnie zaburzony tok wypowiedzi (zaburzenia w nazywaniu - wyszukiwaniu desygnatu dla słowa, powtarzaniu, rozumieniu - zaburzenia językowe w sferze .Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego prowadzone w ramach projektu Zielone światło dla edukacji adresowane są do uczniów klas 5 i 6..

Liczba godzin przeprowadzonych zajęć: 17 3.

Ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne 7.. Klasa III liczy 10 uczniów.. do 30.06.2011r.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze • Szkoła • pliki użytkownika jolai przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • PLAN PRACY wyrównawcze.doc, ZAJECIA WYROWNAWCZE(1).doc1.Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka angielskiego prowadzone przez mgr Iwonę Sztafę.. Zebrania z rodzicami.Sprawozdanie z pracy na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki w ramach projektu „Lepszy w zawodzie".. Grupa - Jolanty Cabaj Zajęcia prowadziłam od 27 października 2009 do 25 maja 2010 roku.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .1 Sprawozdanie za rok 2009/10 z zajęć pozalekcyjnych prowadzone w Szkole Podstawowej w Niedzicy w ramach projektu Moja Szkoła Moje Okno na Świat Sprawozdanie z realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla trzech grup uczniów po jednej godzinie zajęć tygodniowo.. Grupa liczy 10 osób.. Objęci nimi byli uczniowie z drugich klas technikum.. Źródła tych potrzeb to: • fragmentaryczne zaburzenia rozwojowe • deficyty rozwojowe • zaniedbania środowiskowe • nieporadność rodziców .Sprawozdanie z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z … nr orzeczenia … rok szkolny 2019/2020 .. OPIS PROGRAMU: Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego został przygotowany dla uczniów klasy V szkoły podstawowej, jest on zgodny z programem nauczania języka angielskiego klasie V i uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.Program zajęć powstał w oparciu o szczegółową analizę wyników nauczania w roku szkolnym 2010/11, a także na podstawie wyników sprawdzianów zewnętrznych.. prowadzonych przez Beatę Zając.. 2.Wykres 1.. Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności w zakresie stosowania struktur leksykalno-gramatycznych w klasach V-VI.. Liczba uczniów, uczestniczących w zadaniu: 8 2.. Odbywają się dwa razy w tygodniu (grupa I-wtorek, godz.12.50-14.25, grupa II- czwartek, godz.14.30-16.05).Celem ogólnym zajęć jest rozwijanie umiejętności kluczowych: czytania, pisania, korzystania .Program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego dla klasy V.. AUTOR PROGRAMU I PROWADZĄCY ZAJĘCIA: Magdalena Nowak.. Odbyło się 14 spotkao po dwie godziny.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt