Cechy ukształtowania powierzchni afryki
Niewiele jest tam wysp,.Afrykę Wschodnią oddzielają od pozostałej części kontynentu uskoki ograniczające potężne rowy tektoniczne.. Znacząca większość lądów znajduje się na półkuli północnej, z kolei na półkuli południowej, przewaga oceanów nad lądami jest jeszcze większa niż średnio dla całej planety.Które cechy ukształtowania powierzchni Afryki można uznać za charakterystyczne?. Zaznacz „x" wła ściwe cechy ukształtowania powierzchni Afryki: a) niziny nadbrzeżne b) przewaga wyżyn c) duża ilość pasm górskich d) w części zach. kontynentu- rowy tektoniczne (k) (0-2) 3.. Afryka - rzeźba terenu .. W porównaniu z innymi kontynentami, na przykład Europą i Azją, Afryka ma słabo rozwiniętą linie brzegową.. Z kolei w lecie gorące powietrze zwrotnikowe .Linia brzegowa Afryki ma długość 30,5 tys. km (krótszą ma tylko Ameryka Południowa i Australia), co oznacza, że kontynent jest bardzo zwarty (w stosunku do powierzchni), a linia brzegowa jest bardzo słabo rozwinięta.. Średnia wysokość tego lądu wynosi aż 660 m n.p.m.. Mapa „Afryka - rzeźba terenu" pomoże Ci prześledzić ukształtowanie powierzchni, kształt linii brzegowej oraz sieć wodną tego kontynentu.. Powoduje to, że w Ameryce Północnej w zimie mroźne powietrze dociera z Kanady, przez Równiny Centralne na obszary Zatoki Meksykańskiej.. 3.Scharakteryzuj główne cechy ukształtowania powierzchni Afryki 2 Zobacz odpowiedzi Ojeny dzieki aniagasiorowo aniagasiorowo a) jest to kontynent wyżynny..

Ukształtowanie powierzchni.

Z czego wynika zróżnicowanie sieci rzecznej afryki (podaj 2 przyczyny).. Znacząca większość lądów znajduje się na półkuli północnej, z kolei na półkuli południowej, przewaga oceanów nad lądami jest jeszcze większa niż średnio dla całej planety.Afryka - słabo rozwinięta, mało półwyspów, wysp, zatok (głęboko wciętych w ląd); Europa - dobrze rozwinięta, wiele półwyspów, wysp, zatok Na podstawie mapy uczniowie opisują cechy ukształtowania powierzchniZaznacz x właściwe cechy ukształtowania powierzchni Afryki: a) niziny nadbrzeżne b) przewaga wyżyn c) duża ilość pasm górskich d) w części zach. kontynentu- rowy tektoniczne (k) (0-2) 3.. 2011-05-23 20:06:03; Uzupełnij zdanie, wpisujac własciwą formę ukształtowania terenu oraz nazwę państwa.. Na północnym - zachodzie od pustyni rozciągają się góry Atlas, natomiast na wschód od niej Pustynia Libijska.Afryka.. Jedynie niewielka część zadań rozwiązanych przez naszych nauczycieli jest dostępna za darmo.1.Wymień cechy ukształtowania powierzchni afryki (w podpunktach): a) Teren wyżynny.. Wymieniam czynniki geograficzne kształtujące klimat Afryki.. Mapy hipsometryczne przedstawiają ukształtowanie terenu; wysokości bezwzględne ukazano na nich za pomocą skali barw..

2.Geografia-cechy ukształtowania terenu Afryki?

2011-05-13 19:38:17; Podaj nazwe wielkiej formy ukształtowania terenu dominujacej w Afryce 2013-04-18 18:15:19; Geografia Afryki.. Turystyka w Europie Południowej; Energetyka w Europie; Obszary i obiekty chronione; Podsumowanie wiadomości o Ameryce Pn i Pd; Energetyka; 7.. Jako pierwsza pojawi się mapa hipsometryczna Europy bez nazw.. Poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi Istotną cechą podziału Ziemi na lądy i oceanu, jest nierównomierne ich rozmieszczenie.. Pozostała część rozwiązania tego zadania jest widoczna tylko dla użytkowników Premium .. pokaż więcej.. Szczególną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest także występowanie rozległych kotlin, np. Kotlina Czadu, Kongo, Kalahari.. - Asymetria dorzeczy Wisły i Odry.. Zadanie premium.. c) wzdłuż wybrzeży kontynentu ciągnie się pasm nizin.. Jest porozdzielana pojedynczymi masywami górskimi Ahaggar, Tibesti, Darfur, Adamawa.. d) dużo pasm górskich .Gdzie w internecie moge znaleźć mape ukształtowania powierzchni afryki?. Typy wybrzeży są mało .30. c) różnego rodzaju pustynie : seriry - żwirowe; ergi - piaszczyste; hamady - skaliste.. Ta cecha odróżnia1.. Powiedz, gdzie najchętniejNa mapie hipsometrycznej Afryki (ryc. 9.1) łatwo można dostrzec, że większość obszaru leży na znacznych wysokościach nad poziomem morza.. Położenie i linia brzegowa..

Podaję cechy linii brzegowej i cechy ukształtowania powierzchni Afryki.

Przeczytaj instrukcję, która pomoże ci odczytać treść mapy hipsometrycznej Europy.. Omawiana mapa ma format dwa razy większy niż mapy świata, znajdujące się w pierwszym tomie atlasu.3.. 30 - AFRYKA - RZEŹBA TERENU.. Ponad .. b) występowanie rozległych kotlin.. Położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Afryki Afryka leży symetrycznie po obu stronach równika.. Omawiam wpływ wybranych czynników klimatotwórczych na klimat Afryki.. Zadanie 2 Z podanych poniżej cech środowiska przyrodniczego podkreśl te, których występowanie lub rozmieszczenie jest uwarunkowane ukształtowaniem powierzchni..

Ukształtowanie powierzchni Afryki - cechy charakterystyczne .

b) Wyżyny są poprzecinane kotlinami.. Stanowi zwarty blok lądowy o słabo rozwiniętej linii brzegowej, leżący symetrycznie po obu stronach równika.. Niemal całą północną część kontynentu zajmuje pustynia Sahara.. - Przygotuj ustnie wypowiedź: "Masz możliwość wyjazdu do Afryki.. Charakterystyczną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest dominacja obszarów wyżynnych i kotlinowatych.Ukształtowanie powierzchni, cechujące się południkowym układem, sprawia, że masy powietrza bez ograniczeń wędrują między północą a południem.. Zasadniczą cechą ukształtowania powierzchni Afryki są rozległe tereny wyżynne otaczające kotlinowate obniżenia.. Sieć rzeczna i wody.. Kl I Gimnazjum 2011-01-31 19 .Afryka - drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi.Zajmuje 30,37 mln km², czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej Ziemi.. Z położenia geograficznego.. Praca domowa: - Odpowiednio wybrane zadanie w zeszycie ćwiczeń.. Przechodzą przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.. Uzupełnij zdanie: Struktura produktu krajowego brutto to udział.Uczeń zna: • Położenie kontynentu na mapie świata, • Charakterystyczne cechy ukształtowania powierzchni Afryki, • Terminy: ued, rzeki stałe, okresowe, epizodyczne, szoty, • Wartości liczbowe dotyczące: liczby ludności, urbanizacji, wskaźnika HDI, struktury użytkowania ziemi w Afryce Uczeń potrafi: • Wymienić i pokazać na .Afryka, drugi co do wielkości kontynent na świecie, ma powierzchnię 30,3 mln km Indeks górny 2 2.. Tylko 2% powierzchni Afryki stanowią Wyspy, z których największą jest Madagaskar.. d) Ponad 75% to wyżyny.. Zwróć uwagę:Poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi Istotną cechą podziału Ziemi na lądy i oceanu, jest nierównomierne ich rozmieszczenie.. Oceń czy Afryka jest kontynentem o warunkach korzystnych dla życia człowieka?. Strefy klimatycznoroślinne i gleby.. 2009-09-29 17:03:55 Oceń wpływ ukształtowania powierzchni na rozwój rolnictwa Europy:) 2010-02-18 16:44:01 2 cechy ukształtowania pionowego Azji.. Ukształtowanie powierzchni: Kontynent afrykański jest w większości wyżynny.2.. 2013-01-17 21:18:51Główną cechą ukształtowania powierzchni Afryki jest jej wyżynny charakter.. Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie; Na łące; Warunki życia w wodzie; Warunki .turystycznie państwa Afryki • określa położenie geograficzne Etiopii • wyjaśnia różnicę między głodem a niedożywieniem • wymienia państwa w Afryce dotknięte głodem i niedożywieniem • określa położenie geograficzne Kenii • wymienia obiekty turystyczne na terenie Kenii Uczeń: omawia cechy ukształtowania powierzchni .1 Rozdział Temat Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie klasa II dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Afryka 1.Zapoznanie wymaganiami edukacyjnymi z geografii w klasie II.. Ludność i urbanizacja.Określam położenie matematyczno - geograficzne Afryki.. Według danych z 2012 r. Afrykę zamieszkuje ok. 1070 mln ludzi, co stanowi 1/7 ludności świata.Afryka ma najwyższy na świecie przyrost naturalny (24‰ rocznie) i jest „najmłodszym .Skrajne punkty Afryki stanowią przylądki: Ras al-Ghiran na północy (37°21'N), Igielny na południu (34°51'S), Almadi na zachodzie (17°33'W) oraz Hafun na wschodzie (51°23'E)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt