Przykładowe streszczenie na maturze
Motyw niezawinionego cierpienia na podstawie mitu prometejskiego i biblijnej opowieści o Hiobie.Przykładowe rozpoczęcia tematów wypracowań wskazujących na formę rozprawkiZadania i arkusze maturalne, lektury, słownik motywów kulturowych, wskazówki maturalne, próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym.. Znajdziecie je na stronie.. Musisz je opowiedzieć własnymi słowami.. Uargumentuj swoją odpowiedź.. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej możecie znaleźć materiały, dzięki którym utrwalicie umiejętność pisania streszczenia.. Jak napisać dobre streszczenie.Rozprawka po niemiecku za i przeciw to .Żeby napisać streszczenie najpierw w punktach sporządź plan ogólny(np.rozdziału książki) a później opisuj wszystko zgodnie z planem.Nie opisuj bardzo szczegółowo, lecz ogólnie.. Zrobienie filmu o samej poezji to wyższa szkoła jazdy, choć przecież znaleźli się śmiałkowie, którym udało się przełożyć materię poetycką na równie sugestywne obrazy.Przeczytaj zamieszczony poniżej tekst .. Pozwól sobie na skojarzenia, choć nie mają być całkiem dowolne.. Są one zbędne przy dobrym streszczeniu.. Ponadto wykorzystasz to dzieło, pisząc o naturze ludzkiej, namiętnościach, życiowych wyborach, walce dobra ze złem, moralności.Wypracowania maturalne z języka polskiego.. Dlaczego greckie mity można nazwać uniwersalnymi?.

Przeczytaj przykładowe streszczenia innych książek.

Zajmujesz się przecież interpretacją wiersza, zatem i skojarzenia powinny podporządkować się konkretnym kontekstom, które wpisane są w utwór, .Przykładowe arkusze Strona startowa > Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2015 > Materiały dodatkowe > Przykładowe arkusze Język polski (poziom podstawowy i rozszerzony)14 przykładowych zadań.. Cechy dobrego streszczenia: powinno być krótkie, rzeczowe i zwięzłe;Zakończ streszczenie podsumowaniem książki jako całości.. Odnieś się do wybranych utworów literackich .. III część Dziadów - utwór przywołujący wydarzenia związane z wileńskim procesem filomatów i filaretów w 1823 roku - ukazuje przede wszystkim rozmiar narodowej martyrologii.Na jej obraz składa się szereg dramatycznych ujęć .Na przykładzie sformułowanych do ćwiczeń tematów przeanalizuj przykładowe rozprawki.. Ćwicząc pisanie streszczenia logicznego, młodzież wspólnie, samodzielnie lub w parach układa pytania otwarte do tekstu, na które następnie odpowiada.Streszczenie logiczne Pierwszą część arkusza egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym stanowią zadania sprawdzające rozumienie czytanego tekstu nieliterackiego..

Faktem jest, że na maturze z języka polskiego musisz napisać wypracowanie.

Tymczasem krajobraz polskich miast, miasteczek, przedmieść, a nawet wsi jest coraz bardziej przesiąknięty nieszczerością, udawactwem, podszywaniem się pod kogoś, a właściwie pod coś innego.Streszczenia na maturze mają jasno określoną ilość - 40-60.. Poradnik zawiera .Streszczenie to krótka wypowiedź powstała na bazie innego tekstu w wyniku zastosowania metody skrótu, parafrazy czy uogólnienia (Wolański 2003, s. 341-342), zawierająca najważniejsze informacje, elementy treści lub problemy pochodzące z przekształcanego tekstu.Celem streszczenia jest przekazanie najważniejszych tez oryginału, w taki sposób, aby nie zmienić jego sensu.. Jako naród jesteśmy ponoć szczerzy i prostolinijni..

Dadzą ci one pogląd tego, na czym się skupić, a czego unikać pisząc streszczenie.

Źródło: tipy.plSłowa greckiego mędrca uczyń mottem rozważań na temat władzy i jej wpływu na postępowanie i osobowość człowieka.. Główne ich części: "Rozwinięcie - analiza fragmentu z arkusza" zostały napisana bez odwoływania się do całości lektury.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Co ważne, artykuł jest formą dość swobodną jeżeli chodzi zarówno o styl (w zależności od tego, do kogo nasz artykuł będzie skierowany, może być półformalny lub formalny), a także naszą własną wizję na to, jak on będzie wyglądał.. Matura w tej formie po raz pierwszy odbyła się w 2005 r. Arkusze z poprzednich egzaminów mogą posłużyć do ćwiczeń.. Streszczenie zwięźle i wiernie odzwierciedla myśl autora tekstu oryginalnego, nie ma tutaj miejsca na subiektywne odczucia, czy opinie.. Faktem jest, że nie masz narzuconej formy (w poleceniu nie ma terminów: rozprawka, esej, felieton, reportaż, list, opowiadanie, wywiad, sprawozdanie, opis, charakterystyka itp.).Bryk.pl - najlepsze opracowania lektur, streszczenia lektur dla każdego ucznia, charakterystyki wszystkich bohaterów, lektury szkoła podstawa, lektury liceum, lektury studia.Nazwisko poety zobaczone w rozpisce repertuaru kin budzi skojarzenia jednoznaczne: ani chybi kolejna sfilmowana biografia..

Znajdziesz tu niejedno wypracowanie maturalne z języka polskiego.Interpretacja wierszy na maturze.

Nie przytaczaj dialogów.. Tutaj przykładowy arkusz z języka polskiego w nowej formule z 2015 r.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Przeczytaj przed egzaminem kilka przykładowych streszczeń podanych na stronie CKE.Co warto wiedzieć o III części Dziadów, czyli pięć podstawowych zagadnień zawartych w utworze Mickiewicza, które maturzysta powinien wiedzieć:.. Uczeń musi dowieść, że zrozumiał tekst, odpowiadając na pytania lub pisząc streszczenie logiczne.Nawet bardzo dobre streszczenie, które będzie za długie, spowoduje niepotrzebną utratę punktów.. Tematy na maturach lubią się powtarzać.. Uczniowie nie rozwiążą pewnych zadań, jeżeli nie będą wiedzieli, jak to zrobić.Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego została przeprowadzona zgodnie z procedurami, które będą obowiązywały na egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym w 2015 roku.- Aby zdać maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym na pewno trzeba było znać „Lalkę" i wykazać się samodzielnością myślenia - mówi portalowi GazetaWroclawska.pl Blandyna .Matura to egzamin wieńczący 12-13 letnią pracę szkolną.. Tłumaczę, by w miarę możliwości wykorzystywali ich jak najwięcej, jeśli chcą przekazać wiele informacji.. Egzamin odbywa się w maju w kilku etapach (pisemnym i ustnym).. poleca 83 % .. PRZYKŁADOWE STRESZCZENIE Tekst dotyczy pochodzenia powiedzenia wyjść na czymś jkZbjak Zabłocki dlki na mydle.At dt iAutor przedstawia trzy hipotezy na ten temat, tak by jednocześnie wytłumaczyć znaczenie omawianegoWśród pytań zawartych w teście sprawdzającym umiejętność czytania ze zrozumieniem może znaleźć się polecenie, które wymaga od Was napisania streszczenia jednego z tekstów zawartych w pierwszej części arkusza maturalnego.. Nie kopiuj fragmentów z podanego tekstu..Komentarze

Brak komentarzy.