Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu

arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.pdf

Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem.. może ktoś ma taki arkusz obserwacji prosze o .Swój warsztat pracy doskonaliłam poprzez: — Obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (Spotkanie z Mikołajem, Wesołe zabawy- zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne)oraz prowadzenie własnych zajęć w jego obecności lub Dyrektora Przedszkola (Zabawy muzyczne z pieskiem i kotkiem, Pasowanie na Przedszkolaka, Andrzejkowe wróżby, Spotkanie .. VII.Dyrektor placówki obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej.. 6 Kodeks etyczny opiekuna stażu; Zał.. 7 Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowegoWysłany przez megi23 (at) 2008-04-08 15:36:02: Arkusz obserwacji zajęć Pilnie poszukuje przykładowych arkuszy obserwacji zajęc w świetlicy dla mojego opiekuna stażu, prosze o pomoc gdyż sama nie wiem jak skonstrułowac taki arkusz zeby zawierał wszystkie potrzebne zagadnienia do oceny zajęć prowadzonych przeze mnie w świetlicy.. Wicedyrektor.. Omówienie z opiekunem stażu obserwowanych zajęć.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Wizytator - w procesie ewaluacji zewnętrznej.. Zwrócenie uwagi na warsztat nauczyciela (metody, formy, środki dydaktyczne).. Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna ..

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu 6.

Liczba uczniów uczestniczących regularnie (min.. DATA OBSERWOWANYCH ZAJĘĆ .. Doradca metodyczny - na prośbę nauczyciela, lub na prośbę dyrektora i za zgodą nauczyciela.. 7 Projekt oceny stażu nauczyciela kontraktowegoDo najistotniejszych zadań opiekuna stażu należy obserwowanie zajęć prowadzonych przez stażystę oraz stworzenie mu okazji do obserwowania lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli.. Pierwsza część zadania nie była trudna, wymagała jedynie wzmożonej pracy w etapie wstępnym - podczas przygotowywania zajęć.Wprawdzie przepisy regulujące awans zawodowy nauczycieli nie przewidują wprost konieczności obserwacji lekcji przez nauczyciela kontraktowego realizującego staż na stopień mianowanego, niemniej jednak takie narzędzie może być wykorzystywane w celu realizacji obowiązków nałożonych na tego nauczyciela.Hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. OPIEKUN STAŻU .Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. 3 Arkusz kart hospitacyjnych dla stażysty; Zał.. Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy były obserwowane działania edukacyjne prowadzone przez opiekuna stażu i inne koleżanki.Arkusz stanowi szablon do wielokrotnego kopiowania, wypełniania podczas obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.§ 4..

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę 4.

Wizytator - w procesie ewaluacji zewnętrznej.. 5 Dekalog opiekuna stażu; Zał.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Obserwację zajęć mogą prowadzić: 1.. Dyrektor przedszkola.. W załącznikach daję propozycję przykładowego arkusza obserwacji, gdzie wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.3.. Wicedyrektor.. 2 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty; Zał.. Imię i nazwisko nauczyciela………………………………………………………………………………………….. Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Poradnik opiekuna stażu; Zał.. 5 Dekalog opiekuna stażu; Zał.. Doradca metodyczny - na prośbę nauczyciela, lub na prośbę dyrektora i za zgodą nauczyciela.. 3 Arkusz kart hospitacyjnych dla stażysty; Zał.. 6.Przygotowanie i prowadzenie co najmniej jednego zajęcia otwartego w miesiącu.. przez półroczny okres nauczania) w zaplanowanych i prowadzonych przez Panią/Pana zajęciach dodatkowych dla: ucznia uzdolnionegoARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI..

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego 5.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r.Poradnik opiekuna stażu; Zał.. 7.Gromadzenie dokumentacji z przebiegu stażu.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (na kontraktowego) 7.Mieczysława Ożóg; miejscowość: Skawina; dział: Kontrakt z opiekunem stażu; nr: 14771 Karta hospitacji prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażu | tekst nr 14771 Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.ZADANIA I KOMPETENCJE OPIEKUNA STA¯U PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA OPIEKUNA STA¯U na temat przeprowadzanych przez samych siebie, jak i obserwowanych lekcji, mówi¹ tym samym jêzykiem.. 6 Kodeks etyczny opiekuna stażu; Zał.. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Zadania opiekuna stażu.. 1.Pomoc w dokonaniu analizy „zasobów własnych".Nie ma wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji..

Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Awans zawodowy, Warsztat pracy.

Obserwowanie zajęć w wymiarze co najmniej jednej godziny w miesiącu, zgodnie z wytycznymi określonymi przez opiekuna stażu.. Warto w tym momencie zwróciæ uwagê na to, ¿e opiekun nie powinien baæ siê uwag krytycznych, lecz raczej winien zachêcaæ sta-¿ystê do ich artyku³owania.Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć.. 2 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty; Zał.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.VI.Obserwację zajęć mogą prowadzić: Dyrektor szkoły.. Stopień .5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.. 8.Napisanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: 1)obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego przedmiotu lub rodzaju zajęć w tej samej lub innej szkole;Zadania opiekuna stażu -obserwacja zajęć .. informację na temat prowadzonych przez nauczyciela zajęć z uwzględnienie form i metod pracy, 4) analizępostępów dokonanych przez nauczyciela w jego działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w okresie stażu,Zadania opiekuna stażu.. wrzesień - maj SamodzielnieW przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli.. Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. VII.Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Katalog Renata Domal, 2012-08-03 Wieruszów Awans zawodowy, Arkusze Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystęWarto opracować karty (arkusze) obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (innego nauczyciela) oraz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.. Oto przykładowe opracowanie: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (prowadzonych przez stażystę)Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. 1 Kontrakt-umowa; Zał.. 1 Kontrakt-umowa; Zał.. 4 Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażu Zał..Komentarze

Brak komentarzy.